მთავარი  |    ფორუმი  |    FAQ  |    წესები  |    რეკლამა ჩვენთან  |    კონტაქტი  |    რუქა


ადგილმდებარეობა  მთავარი » წესები

წესები და პირობებიამინისტრაცია შეგახსენებთ, რომ საიტზე რეგისტრირებისას ყველა მომხმარებელი ერთანხმება საიტზე მოქმედ წესებს, რომლებიც ძირს არის ჩამოთვლილი:

1. საერთო წესები
1.1 ყველა მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას ეთიკის ნორმები, ნებისმიერი უცენზურო გამოთქმა და გინება, შეიძლება გახდეს თქვენი ექაუნთის გაუქმების მიზეზი.
1.2 საიტის ადმინისტრატორი და მოდერატორები ცდილობენ მაქსიმალურად უმოკლეს ვადაში ჩაასწოროთ მიუღებელი გამოთქმები და მიმართვები, მაგრამ შეუძლებელია ყველა ჩანაწერის ნახვა იმ მომენტში, როდესაც ისინი იწერება, ამიტომ შეიძება გარკვეული დროით გაიპაროს არასასურველი ტექსტი, ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ რომ აღნიშნული ტექსტი გამოხატავს ავტორის პირად აზრს, მას არაფერი აქვს საერთო საიტის ადმინისტარციასთან (გარდა აიმ შეტყობინებებისა რომელიც განათავსა თვითონ საიტის ადმინისტარციამ), შესაბამისად ზემოთხსენებულიდან გამომდინარე ადმინისტრაცია პასუხს არ აგეგს ცალკეული პიროვნების გამონათქვამზე.
1.3 აკრძალულია საიტზე კომენტარებში და ფორუმებზე პირველ მეორეს დასწრებანობას თამაში (პირველი ვარ, მე მეორე ვარ და ასე შემდეგ). ამდაგვარი წესი მიღებულია ზოგიერთ რუსულ და ქართულ ვარეზ რესურზებზე. ჩვენთან ეს წესი არ მოქმედებს, რადგან იწვევს მომხმარებლებს შორის შუღლის გაღვივებას, უშინაარსო ტექსტების დაწერას, და უაზრო ტესტის დადების მანიას, თუ სათქმელი არაფერი გაქვთ სულაც არაა საჭირო კომენტარის დაწერა. ნებისმიერი დარეგისტრირებული წევრი, რომელიც ამ პირობას დაარღვევს, პირველ ჯერზე მიიღებს ადმინისტარციისგან გაფრთხილებას, განმეორებით შემთხვევაში უბრალოდ დაიბლოკება მისი ექაუნთი და IP მისამართი.
1.4 ნებისმიერი მუქარისა, ან არაკორექტული მოქმედების შემთხვევაში თქვენი IP იქნება ამოწერილი და საჭიროების და მიხედვით გადაეცემა თქვენს პროვაიდერს შემდგომი მოქმედებისთვის.
1.5 წინამდებარედან გამომდინარე საიტზე ინახება ყველა პიროვნების IP მისამართები (როგორც დარეგისტრირებულის, ასევე დაურეგისტრირებელი ვიზიტორების), მათ არ ვაგრობეთ რაიმე ბოროტი მიზნებისთვის, უბრალოდ საიტის წესების დარღვევის შემთხვევაში ეს მისამართები გამოიყენება დამრღვევებზე ზემოქმედებისთვის.
1.6 თქვენ ეთანხმებით იმ პირობას რომ რესურზე არ განათავსებთ (კომენტარებში ან ფორუმზე) სხვა რესურსის სარეკლამო ტესტებს, არ გაუწევთ გაუმართლებელ რეკლამას სხვადასხვა პროდუქციას, არ გამოიყენებთ საიტს თქვენი პროდუქიის რეკლამირებისთვის. ასევე არ გამოიყენებთ სხვა რესურსების შეურაწმყოფელ გამოთქმებს და მოქმედებებს.
1.7 თქვენ ეთანხმებით იმ პირობას, რომ საიტის ადმინისტარციას და მოდერატორებს აქვთ უფლება ნებისმიერ დროს ჩაასწოროს არასასურველი ტესტები მიზეზების ახსნის გარეშე. ასევე საიტის ადმინისტრაცაის და მოდერატორებს აქვთ უფლება გაუფრთხილებლად გადაიტანონ, წაშალონ, ან დახურონ ნებისმიერი თემა თავისი შეხედულებისამებრ.
1.8 რეგისტარცით თქვენ ეთანხმებით იმ პირობას, რომ თქვენს მიერ შეყვანილი ინფორმაცია შეინახება ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. ეს ინფორმაცია არ გადაეცემა მესამე პირებს თქვენი თანხმობის გარეშე. საიტის ადმინისტარცია არ აგებს პასუხს ეგრეთწოდებულ ხაკერების მოქმედებებზე, როგორც წესი საქართველში ხაკერები არ არსებობენ (ძალიან ცოტა და როგორც წესი მაიმუნობისთვის არ სცალიათ), უბრალო იუზერები ბრმად იყენებენ სხვის მიერ აღმოჩენილ ექსპლოიტებს, ისე რომ მოქმედების შინაარსიც არ იციან, მიუხედავად ამისა მათ მიერ გაწეულ შეტევას შეიძლება მოყვეს ინფორმაციის გაჟონვა, ყოველა ამდაგვარ ხაკერულ შეტევაზე საიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს.
1.9 საიტზე გამოიყენება cookies მეთოდი, იმისათვის რომ შენახული იყოს თქვენი მონაცემები და შემდგომი ვიზიტისას მოხდეს თქვენი ჩქარი იდენტიფიცირება, შედეგად ხელახალი ავტორიზაციის გარეშე შეგიძლიათ იმუშაოთ ჩვენს რესურზე. ჩვენს cookies ფაილებში არ ინახება დამალული ინფორმაცია, ან მოქმედება რომელიც მიაყენებს ზიანს მომხმარებელს.
1.10 საიტზე არსებულ გზავნილებზე ხელმოწერები გამოიყენება მხოლოდ გზავნილებისთვის, გზავნილები დაეგზავნებათ მხოლოდ იმ პიროვნებებს და დარეგისტრირებულ წევრებს, რომელბიც გამოთქვეს სურვილი გზავნილების მიღებაზე. ჩვენ არ ვავრცელებთ SPAM-ს, პირიქით ვებრძვით მას. შესაბამისად რეგისტარციის დრო თქვენს მიერ გამოყენებული ელ-ფოსტის მისამართები არ მოხვდება ჩვენი გზავნილების სიაში. გზავნილების გამოსაწერად ცალკე უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია სპეციალურად გამოყოფილ განყოფილებაში.
1.11 თუ მომხმარებელი საიტის ფორუმზე, ან კომენტარებში განათავსებს საკუთარ პირად ინფორმაციას ღია ფორმატში, მის გავრცელებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ იმ მომხმარებელს რომელაც ინფორმაცია განათავსა და არა საიტის ადმინისტარციას.
1.12 ადმინისტარცია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს წინამდებარე წესები მომხმარებლებთან შეთანხმების გარეშე. აღნიშნული წესები ხელმისაწვდომი იქნება სპეციალურ განყოფილებაში, შესაბამისად ყოველთვის შეგეძლებათ მათი გაცნობის შესაძლებლობა.

2. დანამატი ფორუმისთვის
2.1 ერთი მოხმარებლის მიერ რამდენიმე ერთნაირი განცხადების განთავსება სხვადასხვა თემებში არარეკომენდირებულია, ამას მოყვება მაქსიმალურად მოკლე ვადებში რეაგირება, ამოიშლება ყველა შეტყობინება, შეიძლება ამოშლილი იყოს პირველი (ორიგინალი) შეტყობინებაც.
2.2 იმის გამო რომ ვებ-რეურსზე გარკვეული შეზღუდული სივრცე გვაქვს, მოხდება ხოლმე არა აქტუალური თემების წაშლა, პირველ რიგში იშლება ისეთი თემები, რომელბის ნაკლებად ინფორმაციულია, ან ცოტა გამოხმაურება აქვს, ან საერთოდ არ აქვს გამოხმაურება.
2.3 ავტორებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ თემას, გაუგებარი შინაარსით შეტრიალებული თემა (ოფტიპიკი) შეიძლება ადმინისტრაციის, ან მოდერატორების მიერ ნებისმიერ დროს იყოს ამოშლილი.

თანხმობა
რეგისტრაციის ღილაკზე დაჭერით და შესაბამისი პუნქტის აღნიშვნით თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს.