მთავარი  |    ფორუმი  |    FAQ  |    წესები  |    რეკლამა ჩვენთან  |    კონტაქტი  |    რუქა


ადგილმდებარეობა  მთავარი » სტატიები

სტატია დათარიღებულია 2004
Thursday, 01.April 2004

კომენტარების შესახებ


“წერეთ კომენტარები” “უკომენტარო პროგრამა არაფრად არ ღირს” “საერთოდ დაიწყეთ კომენტარებით” “კომენტარები არ უნდა აღწერდეს ცხად პროცესებს” “პროგრამის ფუნქციებისა და ცვლადების სახელების სწორად შერჩევა იგივე თვითდოკუმენტაციაა”    ...
გასაცნობად | 00:28, G3B  |  130294 ნახვა | 1 კომენტარი | ბეჭდვითი ვერსია
 
Tuesday, 24.February 2004

რამეში ვერ უგებენ C და C++ ერთმანეთს? თუ . . . 2


სანამ საქმეს შევუდგებოდეთ, მეტი გარკვეულობისათვის მინდა გავაკეთო ერთი “ლირიკული” გადახვევა; ჩემი სატატიები არ არის განკუთვნილი რომელიმე კონკრეტული პროგრამირების ენის სწავლებისათვის და შესაბამისად მე არ ვირჩევ თემებს რაღაც გარკვეული შენაარსობრივი თანმიმდევრობით. ენის სწავლებაზე უამრავი ლიტერატურაა, დაწყებული  რუსთაველის...
მიმოხილვა | 20:04, G3B  |  119433 ნახვა | 2 კომენტარები | ბეჭდვითი ვერსია